Website Banner
 
     

 
     

 
     
     
 
   
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 45
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 141782
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 0
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 141782
     
     
     
  
ชื่อหนังสือ: 
Office 2010 ฉบับสมบูรณ์
ISBN: 978-616-7233-15-4
ราคา: 229 .00
ผู้เขียน: ทีมบรรณาธิการ
รายละเอียดหนังสือ:   
Microsoft Office เวอร์ชั่น 2010 นี้ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่หลากหลาย โดยเพิ่มความทันสมัยและสะดวกสบายในการนำไปใช้งาน และการแชร์ข้อมูลให้กับบุคคลอื่นได้ รวมถึงสามารถเข้าไปใช้ไฟล์งานและแก้ไขได้ นอกจากนี้ ยังรวบรวมการทำงานหลักของชุดโปรแกรม ซึ่งประกอบด้วย Word, Excel, PowerPoint, Access, Project และ Visio ด้วยเนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ใช้งานได้จริงและรวดเร็วขึ้น
                                                             
             


  
ชื่อหนังสือ: 
Windows 7 & Office 2010
ISBN: 
978-616-7233-09-3
ราคา: 209 .00
ผู้เขียน:  
ณาตยา ฉาบนาค
รายละเอียดหนังสือ:  
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 และชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010 ได้ถูกพัฒนารูปแบบขึ้นมาให้มีความสวยงามและรองรับกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกกลุ่ม ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณได้รู้จักและใช้งานระบบปฏิบัติการ 
 
Windows 7 และชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010 ได้อย่างไม่อายใคร

  
   ชื่อหนังสือ: คู่มือการใช้งาน Microsoft Project 2007
ISBN: 978-974-28718-5-7
ราคา: 169.00
ผู้เขียน: ณาตยา ฉาบนาค
รายละเอียดหนังสือ: Microsoft Project 2007 เป็นโปรแกรมทีใ่ช้สร้างและจัดการโครงการ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานจำนวนมาก ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ               
 
 
 
ชื่อหนังสือ: Microsoft Office รวมสารพัดเทคนิค สร้างสรรค์ผลงานแบบง่ายๆ
ISBN: 978-616-7361-01-7 
ราคา: 169.00
ผู้เขียน: ณาตยา ฉาบนาค
รายละเอียดหนังสือ: นำเสนอทิปส์เด็ดเคล็ดลับ ตลอดจนตัวอย่างการทำงานที่ครอบคลุมทั้ง 3 โปรแกรม ได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint         

    
 


  ชื่อหนังสือ: คู่มือการใช้งาน Microsoft Word 2007 
ISBN: 978-974-13-7870-8
ราคา: 149.00
ผู้เขียน: 
ณาตยา ฉาบนาค

รายละเอียดหนังสือ: โปรแกรมที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในชุดโปรแกรมของ Microsoft Office โดยเวอร์ชั่นนี้มีฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นแถบไอคอนริบบอน การตกตแ่งภาพและข้อความในรูปแบบสามมิติ การสร้างตารางแบบง่ายๆ แต่สวยงามมากขึ้น หนังสือเล่มนี้ได้แนะนำวิธีการใช้งานตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงคำสั่งที่ซับซ้อนแต่เข้าใจง่าย              
  

                
ชื่อหนังสือ: 
คู่มือการใช้งาน Microsoft PowerPoint 2007 
ISBN: 
978-974-04-7366-4
ราคา: 169 .00
ผู้เขียน:  คณัฐช์อนงค์ อัศวสุนทรางกูร
รายละเอียดหนังสือ:  
โปรแกรมสำหรับสร้างงานนำเสนอที่มีความสามารถหลากหลาย สำหรับในเวอร์ชั่นนี้ ได้ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสร้างงานนำเสนอได้อย่างรวดเร็วด้วยชุดรูปแบบเค้าโครงสำเร็จรูปและลักษณะเด่นที่ให้เลือกใช้งานได้โดยไม่ต้องออกแบบแผ่นงานเอง อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม Word และ Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การนำข้อมูลตารางมาใช้งาน หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างงานนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ แถมด้วยทิปและเทคนิคจากประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้จากเล่มไหน 
  ชื่อหนังสือ: คู่มือการใช้งาน Microsoft Excel 2007 
ISBN: 978-974-04-5111-2
ราคา: 159.00
ผู้เขียน: ธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง  
 

รายละเอียดหนังสือ: โปรแกรม Excel 2007 มีหลายสิ่งที่พัฒนาไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาที่เปลี่ยนไป การสร้างตารางที่ง่ายกว่าเดิม การตกแต่งรูปภาพในแบบสามมิติ หรือคุณสมบัติการจัดรูปแบบเซลล์ตามเงื่อนไขที่ช่วยให้การตรวจสอบข้อมูลในตารางที่สะดวกมากขึ้น การใช้งานสูตรและฟังก์ชัน ซึ่งหนังสือเล่มนี้อธิบายเนื้อหาประกอบด้วยภาพที่เข้าใจง่ายทำตามได้ทุกขั้นตอน   
  


                
ชื่อหนังสือ:  
คู่มือการใช้งาน Microsoft Access 2007 
ISBN:  
978-974-349-328-7
ราคา: 179 .00
ผู้เขียน:  จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์
รายละเอียดหนังสือ: หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาการใช้งานโปรแกรมในทุกด้านตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการใช้งานจริง แม้ผู้อ่านไม่เคยใช้งานโปรแกรมนี้มาก่อนก็สามารถศึกษาและนำไปใช้งานได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและรูปภาพประกอบ นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้กล่าาวถึงการใช้งาน VBA เพื่อให้ผู้สนใจได้รู้จักและนำไปเป็นแนวทางการศึกษาในโอกาสต่อไป


Current Pageid = 5